OSOITE

Särmänkatu 2
32700 Huittinen

HARJAVALTA

02 546 0445

KOKEMÄKI

02 546 0445

HUITTINEN

02 567 109

Järjestysmääräykset

Asunto-osakeyhtiöillä on pakollinen yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota, millaisia sääntöjä asumisessa tulisi noudattaa. Tästä syystä useimmissa asunto-osakeyhtiöissä on ilmoitustauluilla, asuntoihin jaettuina tai muulla tavoin asukkaiden tietoon saatettuna järjestysmääräykset.

Ensimmäistä kertaa järjestysmääräyksiä käyttöön otettaessa ja niitä muutettaessa asia kannattaa hyväksyä yhtiökokouksen päätöksellä. Hyväksymiseen riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös.

Järjestysmääräyksillä pyritään lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Järjestysmääräyksissä kerrotaan esimerkiksi ulko-oven aukioloajoista, kotieläinten pitämisestä tai yhteisten tilojen käyttöohjeista.

Järjestysmääräyksillä on myös oikeudellista merkitystä; huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan mikäli osakas jättää noudattamatta mitä järjestyksen säilymiseksi talossa vaaditaan ja rikkeellä on vähäistä suurempi merkitys. Järjestysmääräykset eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa lain määräysten kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa liiaksi normaalia elämistä.

Järjestysmääräykset ovat aina talokohtaisia ja säännöt tulee olla järjestyslain hengen mukaisia. Järjestysmääräyksien perusajatuksena on, että muut taloyhtiön asukkaat otetaan omassa toiminnassa huomioon ja muita asukkaita ei häiritä. Toki on hyvää muistaa, että yhteinen asuminen on erilaista kuin omakotitaloasuminen. Asumisesta aiheutuu aina ääntä ja liikehdintää, joten naapureista kuuluva ääni on yleensä tahattomasti aiheutettua. Normaalit elämisen äänet kuuluvat kerrostalo- ja rivitaloasumiseen ja niitä ei tule järjestysmääräyksilläkään rajoittaa.

Kunnilla oli aiemmin omat järjestyssääntönsä, joihin asunto-osakeyhtiöiden järjestysmääräykset osin perustuivat. Nämä järjestyssäännöt kumosi 1.10.2003 voimaan astunut järjestyslaki.

Järjestysmääräykset voivat olla asunto-osakeyhtiön omat ja yhteisesti tehdyt, mutta mallin voi myös hankkia valmiina lomakkeena. Tämäkin malli toki kannattaa hyväksyä yhtiökokouksessa asunto-osakeyhtiössä noudatettavaksi.

Kiinteistöalan Kustannus Oy myy taloyhtiöiden käyttöön sellaisenaan sopivia järjestysmääräyksiä (ks. yllä). Näissä järjestysmääräyksissä on pyritty välttämään pelkkien kieltojen ja määräysten luettelemista. Hyvässä asunto-osakeyhtiössä ja sen järjestysmääräyksissä korostetaan yhteispeliä, huoneiston huolellista hoitoa ja muiden asukkaiden huomioonottamista!

Löydät oman talosi järjestysmääräykset ilmoitustaululta. Yleiset järjestysmääräykset