OSOITE

Särmänkatu 2
32700 Huittinen

HARJAVALTA

02 546 0445

KOKEMÄKI

02 546 0445

HUITTINEN

02 567 109

Muutostyölomake

Voit lähettää isännöitsijälle ilmoituksen kunnostus- tai muutostöistä osakkeessasi alla olevalla lomakkeella.

Muutostyöilmoitus tulee antaa isännöitsijälle riittävän ajoissa (vähintään 1 kk)
ennen töiden aloittamista.

Remontin kustannuksista vastaa osakkeenomistaja. Taloyhtiölle mahdollisesti kuuluvista/tulevista
kustannuksista on sovittava erikseen taloyhtiön edustajan kanssa.

Taloyhtiö

Taloyhtiö (pakollinen)

Kohteena olevan huoneiston lähiosoite (pakollinen)

Postinumero ja toimipaikka (pakollinen)

Osakas

Nimi (pakollinen)

Kotiosoite (pakollinen)

Puhelin(pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Muutostyön tiedot

Muutostyön kuvaus (pakollinen)

Tarvittavat viranomaisluvat

Rakennustekniset työt

Rakennustöiden urakoitsija

y-tunnus

Yhteyshenkilö

Puhelin

Sähköposti

LVIS-työt tulee suorittaa noudattaen ko. alojen määräyksiä ja asentajalla tulee olla kaikki töissä
tarvittavat luvat ja pätevyydet. Sähköasennuksista tulee laatia käyttöönottotarkastuspöytäkirja,
mikä tulee toimittaa taloyhtiölle.

LVI työt

LVI urakoitsija

y-tunnus

Yhteyshenkilö

Puhelin

Sähköposti

Sähkötyöt

Sähköurakoitsija

y-tunnus

Yhteyshenkilö

Puhelin

Sähköposti

Vesieristäjällä tulee olla voimassa oleva VTT:n märkätila-asentaja sertifikaatti tai materiaalitoimittajan
todistus annetusta koulutuksesta käytettävälle tuotteelle.

Vedeneristystyöt

Työn suorittaja

y-tunnus

Sertifikaatti

Puhelin

Sähköposti

Rakennuttaja (osakas) vastaa hankkeen työnjohdollisista tehtävistä sekä rakennuttajan ominaisuudessa
osaltaan työturvallisuudesta, kuten rakennustöiden turvallisuusmääräyksistä (Vnp. 629/94) määritetään.
Jos rakennuttajan ammattitaito tai tietämys ei riitä ko. asioiden hoitoon, rakennuttajan tulee nimetä erikseen vastuuhenkilö vastaavaksi työnjohtajaksi.

Remontissa on noudatettava hyvää rakennustapaa, tuotteiden valmistajan ohjeita, voimassa olevia lakeja ja asetuksia, valtioneuvoston sekä ministeriöiden päätöksiä sekä niihin verrattavia julkioikeudellisia
määräyksiä. Rakentamisessa on noudatettava myös Suomen rakentamismääräyskokoelman säädöksiä sekä RYL-normeja.

Rakennuttaja tulee huolehtia riittävästä työalueen ulkopuolisesta suojauksesta (esim. porraskäytävä).
Työalueen ulkopuolelle leviävä pöly ja lika tulee poistaa viivytyksettä.
Työalueen ulkopuoliset kiinteistön alueet pidetään puhtaana päivittäisellä siivouksella.
Siivouksen voi ostaa esim. huoltoyhtiöltä.

Taloyhtiöllä on oikeus asettaa hankkeeseen oma valvoja.
Valvojan kustannuksista vastaa rakennuttaja.
Valvojan käyttö/käyttämättä jättäminen ei poista tekijän vastuuta.

Hyväksyn ylläolevat ehdot lähettämällä lomakkeen.

Työn valvonta

Osakkaan asettama valvoja/työnjohtaja

Työn ajankohta

Suunniteltu alkamispäivä

päättymispäivä

Lisätietoja

Lataa tiedosto 1

Lataa tiedosto 2

Lataa tiedosto 3

Roskapostin estämiseksi vastaa kysymykseen, kiitos