Huoneisto

Asunto-osakeyhtiössä eli taloyhtiössä asunto voi olla osakkaan tai asukkaan oma koti, sijoitus tai molempia. Osakkaat omistavat taloyhtiössä osakkeita, jotka oikeuttavat asunnon hallintaan. Vuokralainen asuu taloyhtiössä yleensä asunnossa jonka joku osakkaista omistaa. Koska vuokra-asunto on toisen omaisuutta, siitä on pidettävä hyvää huolta.

 • Vikailmoitukset

  Mahdolliset vikailmoitukset vuotavista vesikalusteista tms. vioista tulee tehdä viipymättä huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.

 • Vesikalusteet ja lattiakaivot

  Ilmoittakaa mahdollisista vuotavista vesikalusteista välittömästi vuodon havaittuanne. Pienikin vuoto wc-istuimessa tai hanassa aiheuttaa vuositasolla useiden satojen eurojen kustannukset. Taloissa, joihin on asennettu vesimittarit, tämä kustannus kohdistuu suoraan osakkeenomistajaan/asukkaaseen. Kylpyhuoneiden lattiakaivojen puhdistaminen kuuluu jokaisen asukkaan kunnossapitovastuuseen. Lattiakaivon puhtaana pitäminen on erittäin tärkeää välttääksemme viemäritukoksia sekä mahdollisia padotustilanteista tapahtuvia kosteusvaurioita. Lattiakaivo tulee puhdistaa säännöllisesti.

 • Pesukonehanat

  Muistakaa sulkea pyykinpesu- ja astianpesukoneen hanat sekä katkaista virta aina, kun pesukone on lopettanut ohjelman. Älkää koskaan jättäkö pesukonetta käyntiin, mikäli ette ole kotona.

  Pesukoneen asennuksen tulee tehdä ammattimies. Astianpesukoneen alla tulee käyttää muovista turvakaukaloa. Tarkistakaa/tarkistuttakaa pesukoneen ja astianpesukoneen liitokset kerran vuodessa. Suosittelemme, että pyykinpesukone asennettaisiin aina tilaan jossa on lattiakaivo.

 • Jääkaappi

  Myös jääkaappi saattaa aiheuttaa sulamisvesien takia kosteusongelmia huoneistoon. Puhdista säännöllisesti jääkaapin sulamisvesiallas. Käytä myös jääkaapin alla muovista turvakaukaloa. Jääkaapin jäähdytysritilät on myös hyvä imuroida paloturvallisuuden takia vuosittain. Älä jätä jääkaappia sulamaan ilman valvontaa.

 • Palovaroittimet

  Pelastustoimilain mukaan kaikissa huoneistoissa tulee olla jokaisen kerroksen alkavaa 60 huone-m2 kohden vähintään yksi palovaroitin. Palovaroittimen hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus on huoneiston asukkaalla. Muistakaa testata palovaroitin säännöllisesti ja aina pitkän poissaolon jälkeen. Uusikaa paristo tarvittaessa.

Huoneiston kunnossapito

Taloyhtiössä kunnossapidon vastuut jakautuvat taloyhtiön ja osakkaiden välille. Taloyhtiö vastaa rakennusten rakenteiden ja putkistojen kunnosta. Osakas vastaa puolestaan asunnon pinnoista (lattia, seinä ja katto) ja kiinteiden kalusteiden kunnosta (esimerkiksi keittiön kaapit).

Vuokralaisen on hoidettava kotiaan huolellisesti siten että hänen vuokranantajansa ja taloyhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai asunnon osat eivät vaurioidu. Vuokralainen on vastuussa vahingoista, jotka hän tai hänen vieraansa aiheuttaa asunnolle huolimattomuudellaan tai tahallisesti.

Jos olet epävarma, mitä taloyhtiössäsi on määrätty kunnossapitovastuusta, tarkasta asia isännöitsijältä.

 • Jätehuolto
 • Huoneistokohtainen ilmastointi

  Huoneistokohtainen ilmastointi on aina pidettävä päällä, mm talvella ilmastointikojeen päällä ollessa hormisto ei pääse huurtumaan ja sulaessaan aiheuta vesivahinkoa

 • Vedenkulutus

  Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää vettä 50 m3 vuodessa.

  Hyvä säästövinkki on se, että vettä ei juoksuteta turhaan. Kymmenen minuutin suihkuttelu vie 120 litraa vettä. Lämmintä vettä kannattaa käyttää harkiten, koska veden lämmittäminen vie kiinteistön lämmityskuluista 35-40%.

  Muista myös nämä vinkit: Pese täysiä koneellisia astioita ja pyykkejä. Tiputtavat hanat ja WC-pöntöt kannattaa korjauttaa. Suomalaiset kuluttavat vettä n. 155 ltr/as/vrk, mutta ääripäät ovat 90-290 ltr/as/vrk.

  Vuorokautinen vedenkäyttö jakaantuu seuraavasti:

  • Peseytyminen vie 38%
  • WC:n huuhtelu 26%
  • Astioiden- ja pyykinpesut vievät molemmat 13%
  • Ruuanlaitto ja juoma 5%
  • Siivous 3%
  • Kasvit ja puutarha 2%

   

 • Lämmitys

  Huonelämpötilan tulee olla asuintiloissa n. + 20 – 21 C. Tämä lämpötila saattaa tuntua joistakin asukkaista kylmältä, mutta eri tutkimusten mukaan se on kaikkein terveellisin. Pölyhaitta kasvaa runsaasti lämpötilan noustessa. Muistakaa myös, että jo yhden asteen lämmön lisäys nostaa lämmityskustannuksia noin 5 %.

 • Turvallisuus

  Taloyhtiön osakkeiden ja asukkaiden turvallisuuteen liittyy paljon muutakin kuin pelkän liukkauden torjuminen. Yleinen turvallisuus on valaistusta, valvontaa, toimivaa tekniikkaa ja asioista huolehtimista, josta vastaa usein isännöitsijän kokoama palveluverkosto.

 • Taloyhtiön pelastussuunnitelma

  Yksi tärkeä osa turvallisuuden edistämisessä on laatia ja pitää ajan tasalla talon pelastussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on ennakoida ja ennaltaehkäistä taloyhtiötä uhkaavat vaaratilanteet. Samalla selvitetään mm. tarvittava turvallisuushenkilöstö, sen nimeäminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan.

  Vähintään kolmen asuinhuoneiston taloyhtiöissä on laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma. Se on yhteenveto taloyhtiön turvallisuusjärjestelyistä ja sisältää toimintaohjeet onnettomuuksien varalta.

  Pelastussuunnitelman tekeminen aloitetaan selvittämällä taloyhtiöön kuuluvien rakennusten vaarapaikat ja mitä vaaroja ympäristö, vaikkapa teollisuuslaitos tai vilkas tie, voi aiheuttaa. Tämän jälkeen selvitetään, millä keinoilla vaaroja voi vähentää ja miten talossa ja asunnoissa voi varautua vahinkojen varalle. Hätätilanteiden varalta laaditaan toimintaohjeet, jotka tiedotetaan kaikille asukkaille. Lisäksi on nimettävä ja koulutettava taloyhtiön turvallisuudesta vastaavat henkilöt sekä hankittava turvallisuusmateriaali.

  Lähde: turvaopas.pelastustoimi.fi

 • Palovaroitin

  Merkittävin turvallisuustekijä on palovaroitin. Asunnossa on oltava yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliötä kohden. Sijoita palovaroitin viisaasti ja noudata palovaroittimen pakkauksessa olevia käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeita. Tarkista säännöllisesti palovaroittimesi toiminta ja vaihda paristo ajoissa.

 • Sammutuspeite

  Osa taloyhtiöistä on hankkinut asukkailleen sammutuspeitteen. Ellei yhtiösi ole sitä hankkinut, se kannattaa hankkia itse.

Muutostyöt

Huoneistossa tehtävistä korjaus- ja muutostöistä on ilmoitettava kirjallisesti taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Jos olet epävarma kuuluuko remontista ilmoittaa, kysy isännöitsijältä tai hallitukselta ennen remontin aloittamista, onko suunniteltu remontti sellainen, joka vaatii ilmoituksen.

Kaikki sellaiset remontit on ilmoitettava, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin osiin, kuten kantaviin seinärakenteisiin, hormistoihin, sähköjohdotuksiin, lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmään, vedeneristeisiin, vesikalusteisiin, ilmastointiin tai akustiikkaan.

Esimerkiksi keittiön allaskaappien vaihtamisesta on ilmoitettava, jos sen yhteydessä siirretään putkia tai irrotetaan ja laitetaan paikalleen olemassa oleva hana. Muovimaton vaihtaminen parkettiin on ilmoitettava siksi, että yhtiö voi varmistaa, että äänieristys tulee kuntoon eivätkä askeläänet kuulu alakertaan.

Jos muutostyö vaikuttaa naapureihin, hallituksen tai isännöitsijän tehtävänä on ilmoittaa muutoksesta heille. Tämän jälkeen naapurit voivat harkita onko heillä mahdollisuus puuttua remonttiin. Naapurisovun kannalta remontin tekijän kannattaa tietysti itsekin ilmoittaa naapureille suunnittelemastaan remontista ja työn aiheuttamasta haitasta.

Remontti-ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan säilyttää ja tallentaa. Tehdyt remontit kirjataan myös isännöitsijäntodistukseen. Taloyhtiön hallitus sopii isännöintiyrityksen kanssa siitä, miten ilmoitukset käsitellään ja miten asiasta tiedotetaan osakkaille.

 

 • Muistilista
  • Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus;
  • Teetä tarvittavat suunnitelmat;
  • Täytä huoneistomuutostyön ilmoitus;
  • Lähetä huoneistomuutostyön ilmoitus ja suunnitelmat taloyhtiölle;
  • Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden,tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas);
  • Taloyhtiön hallitus käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle valvojan (kustannuksen maksaa osakas);
  • Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle;
  • Osakkaan tulee huolehtia mahdollisen rakennusluvan hakemista, tätä varten osakkaalle annetaan valtakirja;
  • Työn toteutusvaihe voi alkaa, kun kaikki luvat ovat olemassa;
  • Kun työ valmistuu – taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat).
 • Nämä työt on aina ilmoitettava
  • parketin asennus muovimaton tilalle
  • wc:n, kylpyhuoneen, saunan remontointi, rakentaminen tai poistaminen
  • keittiön allaskaappien vaihtaminen
  • astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen asentaminen keittiöön
  • hanan tai wc-istuimen vaihto
  • hanan irrottaminen, veden katkaisemista edellyttävät työt
  • kiinteiden sähköjohtojen asentaminen ja poistaminen
  • viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen: lämmitysjärjestelmään kuuluva lämmityspatteri tai lattialämmitys, integroitu liesi, liesikupu tai ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja
  • parvekkeen lattian pinnoitteen vaihtaminen (saattaa vaikuttaa vesieristykseen)
  • muutokset kantaviin väliseiniin
  • muutokset ulko-oviin (esimerkiksi ovisilmän tai turvalukon asentaminen)
  • kevyiden väliseinien purkaminen, siirtäminen tai uusien rakentaminen, jos seinien sisällä kulkee sähkö- yms. johtoja
 • Tarkista isännöitsijältä tai hallitukselta, pitääkö ilmoittaa
  • huoneiston lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen, esimerkiksi seinien levytys (saattaa vaikuttaa äänieristykseen)
  • liesituuletin (jos kuuluu ilmanvaihtojärjestelmään
 • Näistä ei tarvitse ilmoittaa
  • tapetointi ja maalaus
  • taulujen kiinnittäminen
  • keittiön yläkaappien vaihtaminen, jos ei vaikuta ilmanvaihtokanaviin
  • pyykinpesukoneen asentaminen kosteaan tilaan, kun pesukoneliitäntä on olemassa
  • huonekorkeuden laskeminen, jos ei vaikuta ilmanvaihtokanaviin tai sähköjohtoihin
  • kiinteiden kalusteiden, kuten eteiskaapistojen tai vaatekaapistojen rakentaminen tai poistaminen
  • muiden kuin viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen: jää-, pakastin- tai viileäkaappi, mikroaaltouuni, liesituuletin (esimerkiksi aktiivihiilellä toimiva, joka ei kuulu ilmanvaihtojärjestelmään)
  • väliovien poistaminen
  • vanhan parkettilattian vaihtaminen uuteen samantyyppiseen parkettilattiaan

Muuttaessa

 • Uusi osakas

  Osakeluetteloon merkintää varten tarvitaan kauppakirja tai muu sääntökirja, osakekirjajäljennös sekä varainsiirtoveroilmoitus. Näiden asiakirjojen saavuttua lähetämme vastiketilisiirrot uudelle osakkaalle.

 • Muuttaessa

  Muuttoilmoitus tehdään lähimmässä postitoimipaikassa, joka on samalla muuttoilmoitus väestörekisteriin. Tee sähkösopimus sähkön toimittajan kanssa.

  Tee myös muuttoilmoitus isännöintitoimistoon.

 • Vakuutukset

  Kiinteistövakuutus korvaa rakennuksille tai taloyhtiön laitteille tapahtuneita vahinkoja. Asukkaan/osakkaan kotivakuutus korvaa irtaimistolle tapahtuneet vahingot.

 • Autopaikat ja saunavuorot

  Autopaikan ja saunavuoron voi varata isännöintitoimistolta.

Muuttosiivousohje

Pois muuttaessasi tärkeimpiä asioita on tehdä kunnollinen muuttosiivous. Näin varmistat vakuusmaksusi palautuksen täysmääräisenä ja uuden asukkaan on mukava muuttaa siistiin asuntoon. Hoitaessasi seuraavat kohdat kuntoon, olet ehdottomasti askeleen lähempänä vakuusmaksun palautusta.

 • Kosteat tilat (Kylpyhuone ja vessa)
  • Pese WC-pönttö perusteellisesti harjalla.
  • Pese käsienpesuallas, suihkutilojen seinät, lattia ja vesihanat perusteellisesti.
  • Pese lattiakaivot: irrota kansi ja puhdista kannen lisäksi hajulukko hiuksista ja liasta. Poista irtokarvat myös lavuaarista.
  • Pese saunan lauteet ja seinät. Käytä harjaa ja saunan puhdistukseen tarkoitettua ainetta. Muista huuhdella.
 • Keittiö
  • Kytke virta pois jääkaapista ja pakastimesta.
  • Pese kylmäkalusteet, käytä sientä tai rättiä sekä pesuainetta. Älä käytä teräaseita pakastimen jäihin. Soluasunnossa on kohteliasta laittaa virrat takaisin pesun ja sulatuksen jäljiltä. Huolehdi etteivät sulamisvedet valu lattialle, käytä esim. pyyhkeitä. Jätä jääkaapin ja pakastimen ovet auki.
  • Puhdista liesikuvun rasvasuodatin irrottamalla rasvasuodatin, peseminen vaatii harjaa. Puhdista myös poistoilmaventtiilit pyyhkimällä pölyt ulko- ja sisäpuolelta venttiiliä irrottamatta tai säätöjä muuttamatta. Rättiä ja kättä pidempää voidaan tarvita.
  • Pese liesi sienellä ja pesuaineella, keittolevyt teräsvillalla sekä uuni ja pellit uuninpesuaineella. Muista myös imuroida uunin taustat ja reunukset vetämällä liesi irti seinästä. Käytä rättiä seinän, kaappien ja lieden reunoissa olevien roiskeiden hävittämiseen.
 • Muut tilat
  • Tyhjennä, puhdista ja pyyhi kaapit, hyllyt ja ovet.
  • Imuroi ja pese kaikkien tilojen lattiapinnat.
  • Puhdista ja pyyhi ovet ja ovenpielet.
  • Puhdista patterit, lattialistat ja kukkalaudat.
  • Tyhjennä ja siivoa parveke/piha/terassi sekä oma varastokoppisi.
  • Kalusteet, patjat, televisiot sekä muut ongelmajätteet on itse toimitettava kierrätykseen. Älä jätä näitä kohteesi jätepisteeseen.
  • Pese ja pyyhi ikkunat.
  • Muista sulkea ja lukita ovet.
  • Älä jätä asuntoon mitään omia tai edellisen asukkaan tavaroita/vaatteita.

Järjestysmääräykset

Asunto-osakeyhtiöillä on pakollinen yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota, millaisia sääntöjä asumisessa tulisi noudattaa. Tästä syystä useimmissa asunto-osakeyhtiöissä on ilmoitustauluilla, asuntoihin jaettuina tai muulla tavoin asukkaiden tietoon saatettuna järjestysmääräykset.

Ensimmäistä kertaa järjestysmääräyksiä käyttöön otettaessa ja niitä muutettaessa asia kannattaa hyväksyä yhtiökokouksen päätöksellä. Hyväksymiseen riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös.

Järjestysmääräyksillä pyritään lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Järjestysmääräyksissä kerrotaan esimerkiksi ulko-oven aukioloajoista, kotieläinten pitämisestä tai yhteisten tilojen käyttöohjeista.

Järjestysmääräyksillä on myös oikeudellista merkitystä; huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan mikäli osakas jättää noudattamatta mitä järjestyksen säilymiseksi talossa vaaditaan ja rikkeellä on vähäistä suurempi merkitys. Järjestysmääräykset eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa lain määräysten kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa liiaksi normaalia elämistä.

Järjestysmääräykset ovat aina talokohtaisia ja säännöt tulee olla järjestyslain hengen mukaisia. Järjestysmääräyksien perusajatuksena on, että muut taloyhtiön asukkaat otetaan omassa toiminnassa huomioon ja muita asukkaita ei häiritä. Toki on hyvää muistaa, että yhteinen asuminen on erilaista kuin omakotitaloasuminen. Asumisesta aiheutuu aina ääntä ja liikehdintää, joten naapureista kuuluva ääni on yleensä tahattomasti aiheutettua. Normaalit elämisen äänet kuuluvat kerrostalo- ja rivitaloasumiseen ja niitä ei tule järjestysmääräyksilläkään rajoittaa.

Järjestysmääräykset voivat olla asunto-osakeyhtiön omat ja yhteisesti tehdyt, mutta mallin voi myös hankkia valmiina lomakkeena. Tämäkin malli toki kannattaa hyväksyä yhtiökokouksessa asunto-osakeyhtiössä noudatettavaksi.

Kiinteistöalan Kustannus Oy myy taloyhtiöiden käyttöön sellaisenaan sopivia järjestysmääräyksiä (ks. yllä). Näissä järjestysmääräyksissä on pyritty välttämään pelkkien kieltojen ja määräysten luettelemista. Hyvässä asunto-osakeyhtiössä ja sen järjestysmääräyksissä korostetaan yhteispeliä, huoneiston huolellista hoitoa ja muiden asukkaiden huomioonottamista!

Löydät oman talosi järjestysmääräykset ilmoitustaululta.

Yleiset järjestysmääräykset

Muuttajan muistilista

Helpon muistilistan avulla on helppo tarkistaa suoritetut asiat ja varmistaa, että kaikki tulee tehtyä muuton yhteydessä.

 • Muuttoilmoitus viranomaisille ja samalla postiosoitteen muutosilmoitus.
 • Muuttoilmoitus taloyhtiölle.
 • Yhteydenotto isännöitsijätoimistoon vesimaksutietojen, saunavuorojen, autopaikkojen ja jonotuslistojen yms. osalta, jotta isännöitsijätoimisto voi lähettää ko. maksulomakkeet.
 • Tee halutessasi Postin kanssa edelleenlähettämispalvelu. Posti ohjaa vanhaan osoitteeseen tulevat osoitteelliset postilähetykset ja kotimaassa myös tavaralähetykset haluamasi ajan uuteen osoitteeseen. Palvelu on maksutonta yhden kuukauden. Saat tekemästäsi muuttoilmoituksesta (pysyvästä muutosta) vahvistuksen, jossa on myös tarjous edelleenlähettämispalvelun jatkamisesta. Maksullisen jatkosopimuksen voit tehdä aina vuodeksi kerrallaan.
 • Sähkösopimuksen siirto.
 • Puhelimen, internetin ja ATK-järjestelmien siirto.
 • Pankit ja vakuutusyhtiöt.
 • Kotivakuutuksen siirto, mahdollinen muuttovakuutus ja vakuutusturvan tarkistaminen.
 • Lehtitilaukset ja kirjasto.
 • Osoitteenmuutoskortit.
 • Tarkista palovaroittimen kunto, vaihda patterit ja varmista, että huoneistossa on riittävästi palovaroittimia. Yksi palovaroitin kattaa normaalista noin 60 neliön alan.