Taloyhtiö
Osakas
Muutostyön tiedot
Rakennustekniset työt
LVI työt

LVIS-työt tulee suorittaa noudattaen ko. alojen määräyksiä ja asentajalla tulee olla kaikki töissä tarvittavat luvat ja pätevyydet. Sähköasennuksista tulee laatia käyttöönottotarkastuspöytäkirja, mikä tulee toimittaa taloyhtiölle.

Sähköurakoitsija
Vedeneristystyöt

Vesieristäjällä tulee olla voimassa oleva VTT:n märkätila-asentaja sertifikaatti tai materiaalitoimittajan todistus annetusta koulutuksesta käytettävälle tuotteelle.

Työn valvoja

Rakennuttaja (osakas) vastaa hankkeen työnjohdollisista tehtävistä sekä rakennuttajan ominaisuudessa osaltaan työturvallisuudesta, kuten rakennustöiden turvallisuusmääräyksistä (Vnp. 629/94) määritetään. Jos rakennuttajan ammattitaito tai tietämys ei riitä ko. asioiden hoitoon, rakennuttajan tulee nimetä erikseen vastuuhenkilö vastaavaksi työnjohtajaksi. Remontissa on noudatettava hyvää rakennustapaa, tuotteiden valmistajan ohjeita, voimassa olevia lakeja ja asetuksia, valtioneuvoston sekä ministeriöiden päätöksiä sekä niihin verrattavia julkioikeudellisia määräyksiä. Rakentamisessa on noudatettava myös Suomen rakentamismääräyskokoelman säädöksiä sekä RYL-normeja. Rakennuttaja tulee huolehtia riittävästä työalueen ulkopuolisesta suojauksesta (esim. porraskäytävä). Työalueen ulkopuolelle leviävä pöly ja lika tulee poistaa viivytyksettä. Työalueen ulkopuoliset kiinteistön alueet pidetään puhtaana päivittäisellä siivouksella. Siivouksen voi ostaa esim. huoltoyhtiöltä. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa hankkeeseen oma valvoja. Valvojan kustannuksista vastaa rakennuttaja. Valvojan käyttö/käyttämättä jättäminen ei poista tekijän vastuuta.

Lisätietoja

Jos tiedostoja yli sallitun määrän, pakkaa tiedostot .zip tai .7z -muotoon.
(max 5 tiedostoa, 10Mt max tiedostokoko)