Asunnon hakeminen

Välitämme yksityisten osakkeenomistajien asuntoja. Voit tarjota asuntoasi meille välitettäväksi tai kysyä vapaita asuntoja. Välitämme vuokra-asuntoja koko toimialueellamme eli Huittisissa, Kokemäellä, Harjavallassa, Sastamalassa, Punkalaitumella ja Köyliössä.

Muistathan asuntoa hakiessasi, että kysyntä ylittää yleensä tarjoannan. Erityisesti opiskelija-asuntoja haettaessa on hyvä olla liikkeellä hyvissä ajoin. Kiinnitäthän huomiota myös Vuokralaisen muistilistaan.

Vuokralaisen muistilista

Vuokrasopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti. Vuokrasopimuslomake on mahdollista tulostaa netistä. Jos sopimus on tehty suullisesti, on riitatilanteissa lähes mahdotonta selvittää kumpi on oikeassa. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia sopimuksen ehdoista haluamallaan tavalla. Vuokrasopimuksessa kannattaa olla tiedot vuokran suuruudesta, vuokrankorotuksesta, huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta sekä vuokrasuhteen kestosta. Ennen kuin muutat asuntoon, kannattaa tarkistaa asunnon kunto ja verrata sitä vuokrasopimuksessa ilmoitettuun kuntoon. Näin varmistat, ettet joudu korvaamaan mitään, mitä edellinen asukas on mahdollisesti aiheuttanut.

 • Sopimuspaperit ja vuokra-aika

  Sopimuspaperit kannattaa lukea huolella. Alaikäisen henkilön sopimuksen allekirjoittavat sekä asukas, että huoltaja. Allekirjoituksella sitoudutaan noudattamaan huoneistovuokralakia, sekä muita ehtoja ja ohjeita. Tarkistamme asunnon hakijan luottotiedot.

 • Muuttoilmoitus

  Muista ilmoittaa meille ajoissa muutostasi. Toimitamme tiedot puolestasi maistraattiin ja postiin. Muuttoilmoituslomakkeen saat toimistoltamme.

 • Vuokran maksu

  Hoida maksut ajoissa ja oikeilla viitenumeroilla. Maksurästit voivat aiheuttaa merkinnän luottotietoihin, sekä muihin seuraamuksiin. Pariskunnat huolehtivat vuokran maksun yhteisvastuullisesti.

 • Muuttotarkastus

  Varmista, että asunto on asianmukainen. Tee huomautukset ajoissa.

 • Kotivakuutus

  Huolehdi riittävä vakuutus omaksi turvaksesi.

 • Irtisanominen

  Irtisano asunto kalenterikuukautta ennen muuttoa (eli ennen kuun viimeistä päivää) ja muista ilmoittaa siitä meidän lisäksemme myös mahdollisesti samassa soluasunnossa oleville kämppiksille. Järjestyshäiriöiden, huomautusten tai laiminlyöntien sattuessa vuokrasopimus voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa Lännen Kiinteistöympyrän puolesta.

 • Avaimet

  Pidä huoli avaimista, mutta ongelmatilanteissa ota yhteyttä isännöitsijäämme.

Vuokrasopimuksen teko

Vuokrasopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti. Vuokrasopimus lomake on mahdollista tulostaa netistä. Jos sopimus on tehty suullisesti, on riitatilanteissa lähes mahdotonta selvittää kumpi on oikeassa. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia sopimuksen ehdoista haluamallaan tavalla. Vuokrasopimuksessa kannattaa olla ainakin tiedot vuokran suuruudesta, vuokrankorotuksesta, huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta sekä vuokrasuhteen kestosta. Ennen kuin muutat asuntoon, kannattaa tarkistaa asunnon kunto ja verrata sitä vuokrasopimuksessa ilmoitettuun kuntoon. Näin varmistat, ettet joudu korvaamaan mitään, mitä edellinen asukas on mahdollisesti aiheuttanut

 • Määräaikainen vuokrasopimus

  Jos huoneiston vuokrasopimus on tehty määräajaksi, vuokra-ajan päättymispäivä on jo tiedossa silloin kun vuokrasopimusta tehdään. Sopimus sitoo molempia osapuolia ja päättyy ilman irtisanomisia tai muita toimenpiteitä, kun määräaika on kulunut loppuun. Määräaikaisen sopimuksen saa irtisanoa ennen vuokrasopimuksessa sovittua päättymispäivää vain vuokranantajan suostumuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, joten pitkää määräaikaista sopimusta ei kannata tehdä, jollei ole varma, että haluaa asua asunnossa sopimuksen loppuun asti. Huom! Määräaikaiseen vuokrasopimukseen voidaan myös kirjata, että ilman irtisanomisia sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

 • Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

  Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy, kun vuokralainen tai vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen. Vuokralaisella irtisanomisaika on aina kuukausi. Vuokranantajalla 3 kk, jos asukas on asunut asunnossa alle vuoden ja 6 kk jos asukas asunut yli vuoden.

 • Autopaikka

  Autopaikan omistaja voi olla joko vuokranantaja tai taloyhtiö. Jos omistaja on taloyhtiö, voit tiedustella vapaita autopaikkoja jo ennen muuttoa yleensä isännöitsijältä tai huoltoyhtiöltä, katso ilmoitustaululta yhteystiedot. Autopaikan voi laskuttaa joko vuokranantaja tai taloyhtiö, yleensä vuokra maksetaan suoraan vuokranantajalle, joka tilittää autopaikan taloyhtiölle. Jos autopaikan omistaja on suoraan vuokranantaja, on syytä kirjata autopaikan vuokraaminen vuokrasopimukseen.

 • Pesutupa

  Jos taloyhtiöstä löytyy pesutupa, koneet toimivat usein kolikoilla tai poleteilla. Joissain taloyhtiöissä on myös ilmaisia pesutupia käytettävissä. Pesutuvissa käytetään omia pesuaineita. Pesutuvissa on usein käytössä varausjärjestelmä, jolla pesutupa on varattava itselle ennen käyttämistä.

 • Saunavuoro

  Taloyhtiöissä on usein yhteinen sauna, josta jokainen voi varata oman saunavuoron. Lisäksi saattaa olla käytössä yleisiä miesten- ja naistensaunavuoroja. Saunavuoroista saat tarkempaa tietoa taloyhtiön ilmoitustaululta.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen. Sopimus irtisanotaan kirjallisesti. Määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa vain laissa mainituissa tilanteissa. Sopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua. Asunnon irtisanomislomake löytyy internetistä.

 • Vuokralainen irtisanojana

  Vuokralainen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen milloin tahansa. Syytä irtisanomiseen ei pääsääntöisesti tarvitse ilmoittaa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Alivuokrasopimuksessa vuokralaisen irtisanomisaika on 14 päivää.

 • Vuokranantaja irtisanojana

  Vuokranantajan on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan sopimuksen päättymisajankohta ja irtisanomisen syy. Asunnon irtisanomisaika on kolme kuukautta. Jos sopimus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden, irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomisaikaa ei voi sopimuksin lyhentää.

  Vuokralainen voi vaatia tuomioistuinta julistamaan irtisanomisen tehottomaksi, jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen korottaakseen vuokraa ja pyydetty vuokra olisi kohtuuton tai jos irtisanomiselle ei ole hyväksyttävää syytä ja vuokrasopimuksen päättyminen olisi vuokralaisen kannalta kohtuuton. Kanne on tässä tapauksessa nostettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vuokralainen on saanut tiedon irtisanomisesta.

  Irtisanomista ei hyväksyttävänä pitävä vuokralainen voi myös vaatia vuokranantajalta vahingonkorvausta. Vuokralainen saa tällöin korvausta uuden asunnon hankintakuluista, muuttokustannuksista sekä niistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut huoneiston korjaus- ja muutostöistä, joita hän on ollut oikeutettu tekemään ja joita hänelle ei ole jo korvattu.

  Lisäksi vuokralainen saa enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavan korvauksen asunnon vaihtamisesta aiheutuvasta haitasta. Vahingonkorvauskanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. Alivuokrasuhteessa vuokranantajan irtisanomisaika on yksi kuukausi. Alivuokrasuhde päättyy myös, jos vuokranantajan oikeus pitää huoneistoa hallinnassaan päättyy.

 • Vuokrasopimuksen purku

  Jos vuokrasopimus puretaan, se voi päättyä heti eikä irtisanomisaikaa ole. Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, jos vuokralainen ei maksa vuokriaan, huoneiston hallinta siirretään luvattomasti toiselle tai huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin on sovittu. Lisäksi vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, jos huoneistossa vietetään häiritsevää elämää tai sitä hoidetaan huonosti tai järjestysmääräyksiä rikotaan. Jos olet vuokraamassa asuntoa edes vähäksi aikaa, kannattaa tästä kertoa vuokranantajalle. Viimeksi mainituissa tilanteissa vuokralaiselle on kuitenkin ensin annettava kirjallinen varoitus. Vuokralainen voi purkaa sopimuksen, jos huoneistossa asumisesta aiheutuu terveydellistä haittaa tai jos asunto joutuu pois hänen hallinnastaan. Purkamisilmoitus, josta käy ilmi syy sopimuksen purkamiseen, on annettava tiedoksi todistettavasti ja kirjallisena.

 • Muutto

  Muuttopäivä on sopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä, elleivät vuokralainen ja vuokranantaja ole muuta sopineet. Tuomioistuin voi vuokralaisen hakemuksesta siirtää muuttopäivää enintään vuodella, jos vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja jos vuokralaiselle aiheutuu huomattavia vaikeuksia saada toinen asunto muuttopäivään mennessä. Tuomioistuin ei voi siirtää muuttopäivää, jos vuokralainen on itse irtisanonut tai purkanut sopimuksen, jos sopimus on määräaikainen tai jos vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus. Muuttopäivän siirtämistä on haettava viimeistään kuukautta ennen muuttopäivää.